Oblici rada kongresa

  1. Plenarna predavanja
  2. Simpozijumi
  3. Sesije sa ekspertom
  4. Oralne prezentacije
  5. Posterske prezentacije
  6. Komercijalni simpozijumi